FAQ

Vanaf wanneer moeten sociale werkplaatsen voldoen aan de jongerenverplichting?

Tot en met 2021 bedroeg de jongerenverplichting 3% en werd een collectieve vrijstelling aangevraagd.

Sinds 2022 wordt die vrijstelling niet langer aangevraagd omdat de jongerenverplichting nog slechts 1,5% bedraagt en op die manier de RSZ-werkgeversbijdrage voor risicogroepen van 0,15% kon worden verlaagd tot 0,10%.

Sociale werkplaatsen moeten dus vanaf het eerste kwartaal van 2022 aan de jongerenverplichting voldoen.