FAQ

Vanaf wanneer gaan de verplichtingen inzake klokkenluiders in?

Voor ondernemingen met 250 werknemers of meer geldt de wet vanaf 15 februari 2023. Ondernemingen met 50 werknemers of meer moeten eraan voldoen vanaf 17 december 2023.