FAQ

Tot welke loonsverhogingen zal IFIC leiden binnen de maatwerksector?

Dit is nog niet volledig correct in te schatten omdat het loonmodel voor de klassieke VIA-sectoren nog moet worden onderhandeld.

Niettemin mag men ervan uitgaan dat het loonmodel niet ver zal afwijken van hetgeen voor de gezondheidssectoren is ontwikkeld. Dit principe is onderschreven in VIA 6.
De loonbarema’s van de gezondheidssectoren geven dan ook een goede indicatie. Deze vind je op de website van IFIC.

Aangezien voor de doelgroepwerknemers op dit moment enkel het GGMMI moet worden nageleefd, zal de implementatie van de IFIC barema’s een grote impact hebben op het loon van werknemers die in categorie 4 of hoger worden ingeschaald.