FAQ

Telt de anciënniteitstoeslag mee voor de eindejaarspremie en de sociale uitkeringen?

De toeslag wordt niet meegerekend bij de berekening van de eindejaarspremie.
De toeslag zal wel meegenomen worden bij de berekening van sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte, pensioen).

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag