FAQ

Telt de jaarlijkse premie omkadering mee bij de berekening van de eindejaarspremie?

Nee, de premie is zonder invloed op de eindejaarspremie.