FAQ

Staat het recht op VAP-dagen in verhouding tot effectieve prestaties?

De 5 extra verlofdagen in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar staan in verhouding tot de geleverde prestaties bij dezelfde werkgever in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verlofdagen worden opgenomen. De regeling is dezelfde als in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie. Als een werknemer uit die leeftijdscategorie in dienst treedt, zal hij dus pas bijkomende verlofdagen hebben vanaf het volgende kalenderjaar (tenzij hij voordien ook bij een sociale werkplaats was tewerkgesteld).

Voor wat betreft het recht op VAP dagen vanaf 45 jaar, wordt er, naar analogie met arbeidsduurverminderingsdagen (ADV) geen recht opgebouwd bij afwezigheid. De VAP-dagen kunnen dus enkel worden opgenomen voor zover en in de mate er dat jaar effectieve prestaties worden geleverd.