FAQ

Op welke wijze worden de lonen geïndexeerd?

De lonen worden binnen het PC 327.01 op dezelfde wijze geïndexeerd als de sociale zekerheidsuitkeringen en de wedden van overheidspersoneel. Dit betekent dat de lonen met 2% stijgen wanneer de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex bereikt. Voor de voorspellingen van het planbureau omtrent de volgende indexoverschrijding, zie de website van het planbureau.

Vanaf 1 maart 2022 gaat de verhoging voor alle werknemers in vanaf de maand die volgt op de maand waarin de spilindex wordt overschreden.