FAQ

Op welk niveau moeten er afspraken worden gemaakt omtrent het recht op deconnectie?

De cao erkent de diversiteit binnen de sector en beveelt aan om afspraken te maken per team of afdeling over de concrete communciatiemiddelen die worden gebruikt, zowel in gewone omstandigheden als in geval van nood. Een dergelijke afspraak kan er bijvoorbeeld in bestaan om elkaar niet te bellen na de werktijd tenzij in overmachtssituaties.