FAQ

Op hoeveel VAP dagen heeft de werknemer recht in het jaar waarin hij of zij de vereiste leeftijd bereikt (45, 55 of 58 jaar)?

De VAP dagen worden toegekend vanaf het jaar waarin de werknemer de vereiste leeftijd bereikt. Evenwel kan de werknemer in principe de bijkomende dagen pas uitoefenen vanaf de maand waarin hij of zij de leeftijd heeft bereikt.
Voorbeeld: een werknemer wordt 55 jaar op 1 juli in kalenderjaar X. Hij heeft in dat jaar recht op 9 VAP dagen. De twee VAP dagen die erbij komen, kunnen echter pas opgenomen worden vanaf 1 juli, tenzij de werkgever ermee akkoord gaat dat ze reeds vroeger worden opgenomen.