FAQ

Ontvangen de werkgevers een compensatie voor de kost van de VAP-dagen?

De werkgevers ontvangen compensatie van het Fonds voor Bestaanszekerheid:

– Voor één dag bij een 55+’er op basis van de gemiddelde loonkost voor een doelgroepwerknemer en omkadering;
– Voor twee dagen bij een 58+’er op basis van de gemiddelde loonkost voor een doelgroepwerknemer en omkadering

Het secretariaat van het Fonds bepaalt het recht op de terugbetaling het aantal VAP-dagen op basis van de gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.