FAQ

Ontvangen de werkgevers een compensatie voor de kost van de VAP-dagen?

De werkgevers ontvangen compensatie van het Fonds voor Bestaanszekerheid:

– Voor één dag bij een 55+’er op basis van de gemiddelde loonkost voor een doelgroepwerknemer en omkadering;
– Voor twee dagen bij een 58+’er op basis van de gemiddelde loonkost voor een doelgroepwerknemer en omkadering

Deze financiering zit mee in de VIA 5 subsidie. Er wordt dus abstractie gemaakt van onderlinge verschillen in leeftijdsstructuur.