FAQ

Onder welke voorwaarden hebben werknemers met een lange loopbaan recht op SWT?

In uitvoering van de NAR cao’s 152 hebben ontslagen werknemers recht op SWT onder volgende voorwaarden:

– Minstens 60 jaar zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
– 40 jaar beroepsverleden hebben.
– Minstens 10 jaar anciënniteit in de onderneming hebben

Let op, doelgroepwerknemers hebben rechtstreeks recht op SWT vanaf de leeftijd van 58 jaar en na 35 jaar beroepsloopbaan op basis van cao nr. 150 (SWT voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen).

De cao’s zijn gesloten voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 en van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023.