FAQ

Onder welke voorwaarden hebben werknemers die nachtarbeid of in een zwaar beroep hebben gewerkt recht op SWT binnen het PC 327.01?

In uitvoering van de NAR cao 166 hebben ontslagen werknemers recht op SWT onder volgende voorwaarden:

– Minstens 60 jaar zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
– 33 jaar beroepsverleden hebben;
– 20 jaar nachtarbeid hebben verricht of in een zwaar beroep hebben gewerkt gedurende 5 jaar in de voorbije 10 jaar of 7 jaar in de voorbije 15 jaar;
– Minstens 10 jaar anciënniteit in de onderneming hebben.

Daarnaast is er nog een apart stelsel voor werknemers van 60 jaar met 35 jaar beroepsloopbaan waarvan 5 of 7 jaar in een zwaar beroep (op de voorbije 10 of 15 jaar).

Let op, doelgroepwerknemers hebben recht op SWT vanaf de leeftijd van 58 jaar en na 35 jaar beroepsloopbaan op basis van cao nr. 150.
De cao’s zijn gesloten voor ontslagen in de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

De cao’s zijn gesloten voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 en van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023.