FAQ

Na welke termijn worden de startpakketten geëvalueerd?

Een startpakket van een doelgroepwerknemer die na 1 januari 2019 is aangeworven, is gedurende maximaal 5 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van aanwerving. Ook voor personen die geïndiceerd werden via ICF, maar nog niet aangeworven zijn, blijft het advies collectief maatwerk (of toegangsticket) 5 jaar geldig.

De doelgroepwerknemer, het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling kunnen voor het verstrijken van de termijn om een evaluatie van de VDAB verzoeken, maar niet eerder dan het derde jaar van tewerkstelling (te interpreteren als ‘vanaf 2 jaar en 1 dag’). Indien er gewijzigde en geattesteerde medische redenen zijn, kan ook vroeger een evaluatie worden aangevraagd.

Alle doelgroepwerknemers die sinds 1/1/2019 zijn aangeworven, hebben maar een recht op collectief maatwerk voor 5 jaar. Na 5 jaar volgt een evaluatie door de VDAB, die kan resulteren in 3 mogelijke conclusies:

– De werknemer is doorstroomklaar, er wordt een doorstroomtraject opgestart
– De werknemer krijgt een nieuw recht op collectief maatwerk voor 5 jaar, maar het WOP verandert
– De werknemer krijgt een nieuw recht op collectief maatwerk voor 5 jaar met hetzelfde WOP

Aangezien de eerste periode van 5 jaar vanaf 1/1/2024 kan afgelopen zijn, is het hele evaluatieproces nu al bezig op de structurele manier die voorzien is in het maatwerkdecreet. Voor elke evaluatie zal VDAB je contacteren om een afspraak voor een evaluatie te maken.

Het is ondertussen duidelijk geworden dat jouw input een heel grote impact heeft op de uitkomst van de evaluaties. Dus informeer je goed voor de start van de evaluaties, en geef veel en gedetailleerde informatie aan de VDAB. VDAB heeft speciaal daarvoor ook een formulier gemaakt, dat je best invult voor de afspraak.