FAQ

Na welke termijn worden de startpakketten geëvalueerd?

Een startpakket van een doelgroepwerknemer die na 1 januari 2019 is aangeworven, is gedurende maximaal 5 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van aanwerving. Ook voor personen die geïndiceerd werden via ICF, maar nog niet aangeworven zijn, blijft het advies collectief maatwerk (of toegangsticket) 5 jaar geldig.

De doelgroepwerknemer, het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling kunnen voor het verstrijken van de termijn om een evaluatie van de VDAB verzoeken, maar niet eerder dan het derde jaar van tewerkstelling (te interpreteren als ‘vanaf 2 jaar en 1 dag’). Indien er gewijzigde en geattesteerde medische redenen zijn, kan ook vroeger een evaluatie worden aangevraagd.