FAQ

Mogen we aanwerven boven het toegekende contingent?

Jazeker, we raden het zelfs aan (met mate). Onze hoofddoelstelling is mensen een zinvolle job te geven, dus we gaan dat zo weinig mogelijk beperken. Het nadeel van een aanwerving buiten contingent is het feit dat je geen subsidie ontvangt, maar er spelen nog wat meer zaken:

  • Als een doelgroepwerknemer een volledig kwartaal ziek is, valt die uit de kwartaalafrekening en daalt je invullingsgraad automatisch. Dat kan je voorkomen als je al iemand aangeworven had boven contingent. Die komt in dit geval automatisch in het contingent terecht.
  • Bij een uitbreidingsronde of herverdeling wordt de invullingsgraad vanaf de eerste dag van het nieuwe kwartaal berekend op je nieuwe contingent. Daardoor is het zelfs mogelijk dat je van de ene dag op de andere onder de 90% invulling valt. Dit effect kan je verzachten door structureel boven contingent aan te werven.
  • Door de jaarafrekening worden schommelingen opgevangen. Als je het ene kwartaal boven het contingent zit en het andere eronder, dan zorgt de jaarafrekening dat die verschillen uitgevlakt worden waardoor alle kwartalen maximaal ingevuld worden. Maar dat kan natuurlijk enkel als je kwartalen hebt waar je boven contingent ingevuld hebt.