FAQ

Moeten niet-opgenomen VAP-dagen bij uitdiensttreding worden uitbetaald?

Niet opgenomen extra verlofdagen (35-44 jaar) of niet opgenomen VAP-dagen worden bij uitdiensttreding uitbetaald. De werkgever levert een attest af met het aantal nog niet opgenomen dagen. Indien de werknemer in dienst treedt bij een andere sociale werkplaats, zal de nieuwe werkgever bij de opname van die dagen geen loon verschuldigd zijn.