FAQ

Moeten maatwerkbedrijven onroerende voorheffing betalen?

Nee, maatwerkbedrijven moeten geen onroerende voorheffing betalen. Volgens de wet is van onroerende belasting vrijgesteld: “het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen” (artikel 12, §1, Wetboek Inkomsten-Belasting (WIB) – artikel 2.1.6.0.1., eerste lid Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Na vele en lange juridische procedures aanvaardt de fiscus dat de activiteit dit in maatwerkbedrijven wordt gevoerd van hen een “soortgelijke weldadigheidsinstelling” maakt.