FAQ

Moeten de bijkomende verlofdagen en dagen vrijstelling van arbeidsprestaties die op het einde van het kalenderjaar niet zijn opgenomen, worden overgedragen of uitbetaald?

Er is geen recht op overdracht of uitbetaling van de bijkomende verlofdagen of de dagen vrijstelling van arbeidsprestaties die op het einde van het kalenderjaar niet zijn opgenomen.

De werknemer moet dus zorgen dat de dagen worden opgenomen voor het einde van het kalenderjaar. De werkgever mag dit uiteraard niet belemmeren.

De overdracht van vakantiedagen bij ziekte tijdens vakantie geldt in beginsel enkel voor wettelijke vakantiedagen en dus niet voor de VAP-dagen en bijkomende verlofdagen in de categorie 35-44 jaar. De werkgever kan dit eventueel wel toestaan vanuit billijkheidsoverwegingen.