FAQ

Moet je als werkgever rekening houden met de anciënniteit verworven bij andere werkgevers om het toepasselijke loon te bepalen (enkel omkaderingspersoneel)?

Een werknemer behoudt zijn opgebouwde anciënniteit volledig indien hij of zij in een gelijkaardige functie in een andere sociale werkplaats was tewerkgesteld.

Een werknemer behoudt minstens de helft van de opgebouwde anciënniteit indien hij of zij in een gelijkaardige functie in een andere organisatie uit de social profit was tewerkgesteld. Met de social profit worden de sectoren bedoeld die onder de VIA akkoorden vallen: PC 318.02, PC 319.01, PC 329.01, PC 330, PC 331, PC 337 (enkel PAB/PVB).