FAQ

Moet er rekening worden gehouden met een vroegere tewerkstelling als artikel 60’er?

De CAO stelt dat periodes in dienst van een ander maatwerkbedrijf (als werknemer) of als uitzendkracht moeten worden meegerekend, maar voorziet niet dat er rekening moet worden gehouden met een vroegere tewerkstelling (in een ander of hetzelfde maatwerkbedrijf) in het kader van het artikel 60-statuut.

Zie collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021 betreffende het toekennen van een anciënniteitstoeslag