FAQ

Moet er een voorschot worden betaald aan werknemers die nog geen drie maanden anciënniteit hebben?

Het voorschot wordt in principe toegekend aan elke werknemer met minstens twee gewerkte (of gelijkgestelde) maanden in de referteperiode.

Tegelijk is er pas recht op de eindejaarspremie vanaf 3 maanden anciënniteit.

Bij een indiensttreding na 1 juni, maar voor 1 juli is het mogelijk dat de werknemer wel twee gewerkte maanden heeft, maar nog geen 3 maanden anciënniteit telt op 1 september. Het recht op de eindejaarspremie is dan nog niet verworven en er moet dus ook geen voorschot worden toegekend.