FAQ

Moet er bij een inkanteling van de LDE-activiteit in het maatwerkbedrijf vertrekvakantiegeld betaald worden aan de bedienden?

Nee, het maatwerkbedrijf moet vakantiegeld betalen alsof de werknemers in het vorig kalenderjaar reeds in dienst waren bij het maatwerkbedrijf.

Als de LDE-entiteit blijft bestaan als juridische entiteit, kan er tussen het maatwerkbedrijf en de voormalige LDE-entiteit afspraken worden gemaakt over een compensatie aan het maatwerkbedrijf.