FAQ

Moet een werkgever actie ondernemen in het kader van het sectoraal aanvullend pensioen – tweede pensioenpijler?

Nee, alles verloopt automatisch en via het pensioenfonds.