FAQ

Moet de werknemer zijn toestemming geven aan het maatwerkbedrijfom in zijn (ICF)dossier te kunnen?

Ja, de toestemming van de werknemer is vereist omdat het persoonlijke gegevens betreffen. De werkgever krijgt geen toegang tot het ICF-dossier op het ogenblik van de sollicitatie. Om toegang te krijgen tot ICF moet het inzagerecht- formulier bezorgd worden aan de Servicelijn van VDAB. Dit kan pas vanaf de eerste werkdag.