FAQ

Moet de uitdiensttreding of de vervroegde stopzetting van het inschakelingstraject van de LDE-werknemer in de overgangsregeling gemeld worden met oog op de omzetting naar een contingent collectief maatwerk?