FAQ

Moet de begeleiding van een individueel maatwerker ergens geregistreerd worden?

De overheid verwacht dat er bij aanvang van de begeleiding een ondersteuningsplan wordt opgesteld en dat dit wordt geactualiseerd wanneer de begeleidingspremie wijzigt.
Een sjabloon van het ondersteuningsplan vind je hier, maar de werkgever mag ook een eigen sjabloon gebruiken, zolang dit maar voldoet aan de minimale voorwaarden zoals opgenomen in onze regelgeving.
Het is niet nodig dat de werkgever de effectieve begeleidingsmomenten registreert.