FAQ

Mag de VDAB het WOP-pakket van een sollicitant meedelen aan het maatwerkbedrijf?

Omwille van de wet op de privacy mag de VDAB deze informatie niet delen. Enkel de doelgroepwerknemer/sollicitant zelf kan van de VDAB informatie krijgen over zijn/haar dossier. Eens aangeworven, kan de werkplaats altijd het dossier raadplegen in MVAC. Wanneer de doelgroepwerknemer het recht krijgt op collectief maatwerk, ontvangt hij/zij een brief met daarop het vastgelegde startpakket. Deze brief dient bij sollicitatie te worden meegenomen naar de werkplaats. VDAB onderneemt actie om hun klanten hiertoe aan te zetten.

We raden aan om bij het maken van een afspraak met de sollicitant uitdrukkelijk te vragen om de brief mee te brengen naar de sollicitatie.