FAQ

Kunnen maatwerkbedrijven zelf kandidaten indiceren?

Neen, de VDAB indiceert en geeft het recht op maatwerk. Sinds 2016 kunnen ook gemandateerde OCMW’s deze opdracht krijgen. De toekenning van het recht op een WOP blijft de opdracht van VDAB.