FAQ

Kunnen de werknemers zelf hun werkkledij wassen?

De werkgever staat in voor het onderhoud (reinigen) van de werkkledij. Net als voor de aankoop, kan ook voor de reiniging een cao toelaten dat dit gebeurt door de werknemer zelf, tegen betaling van een vergoeding. De sectorale cao van 8 januari 2013 voorziet in deze mogelijkheid. Dit kan enkel op voorwaarde dat:

– De risicoanalyse aangeeft dat er geen risico verbonden is met de reiniging door de werknemer;
– De preventieadviseur en het CPBW een voorafgaand advies hebben gegeven ;
– De werknemers de nodige instructies ontvangen om de reiniging adequaat te verrichten.

De minimale vergoeding werd sectoraal vastgelegd en kan je hier raadplegen.