FAQ

Kunnen de inschakelingstrajecten LDE nog worden verlengd voor de invoering van IMW?

De lopende inschakelingstrajecten kunnen nog worden verlengd in de volgende gevallen:

  • De werknemer heeft op 30/06/2023 de leeftijd van 60 jaar bereikt (verlenging met maximaal 5 jaar);
  • Bij afwezigheid wegens moederschaps- of vaderschapsverlof, of door langdurige ziekte, op voorwaarde dat de aanvraag tot verlenging voor 30/06/2023 bij de VDAB is ingediend;
  • Voor de duurtijd die nodig is om een lopend competentieversterkend traject af te ronden;
  • Voor de duurtijd van het doorstroomtraject, op voorwaarde dat de doorstroomevaluatie voor 30/06/2023 heeft plaatsgevonden.