FAQ

Krijgen de zittende werknemers in collectief maatwerk automatisch een advies individueel maatwerk?

De zittende werknemers met een advies collectief maatwerk krijgen niet automatisch een advies individueel maatwerk. De VDAB moet voor elke werknemer afzonderlijk het advies individueel maatwerk toekennen en het ondersteuningspakket bepalen.
Voor werknemers die hun advies collectief maatwerk hebben gekregen op basis van een indicering (toegeleid vanaf 1 januari 2019) moet er niet opnieuw een indicerend onderzoek gebeuren en zal de toekenning van het advies en het ondersteuningspakket vlot kunnen gebeuren.
Voor de zittende doelgroepwerknemers van de sociale werkplaatsen, die hun advies hebben ontvangen zonder indicering op basis van hun vroegere erkenning, zal er wel een indicerend onderzoek moeten gebeuren.

Info van de VDAB over de aanvragen tot indicering vind je op deze pagina.