FAQ

Krijgen de zittende werknemers in collectief maatwerk automatisch een advies individueel maatwerk?

Werknemers en werkzoekenden met een advies collectief maatwerk (5 jaar – PMAH/PSP) hebben automatisch een advies individueel maatwerk voor dezelfde duurtijd als het advies collectief maatwerk. Deze personen moeten dus geen aanvraag meer doen bij de VDAB, de werkgever kan meteen een aanvraag voor een WOP IMW doen bij WSE.
Voor de zittende doelgroepwerknemers van de sociale werkplaatsen, die een werkondersteunend pakket hebben ontvangen zonder indicering op basis van hun vroegere erkenning, zal er wel een indicerend onderzoek moeten gebeuren

Info van de VDAB over de aanvragen tot indicering vind je op deze pagina.