FAQ

Krijg ik nog subsidies vanuit de vroegere regeling sociale maribel?

Zolang je geen aanwervingen doet in het nieuwe systeem, blijven de subsidies voor de erkenningen in het oude systeem verderlopen. De uiterlijke termijn is wel eind 2024, op welk moment de subsidies in het oude systeem in elk geval worden stopgezet.

Zodra je een werknemer aanwerft in het nieuwe systeem, zullen de subsidies voor eenzelfde aantal VTE in het oude systeem worden afgebouwd. Omdat het loonplafond in het nieuwe systeem (45 000 EUR) hoger liggen dan in het oude systeem (33 423,96 EUR), geeft een aanwerving binnen SM ronde X op niveau van subsidies altijd een positief resultaat.

Voorbeeld: een onderneming heeft 1,5 VTE erkenningen binnen de (oude) sociale maribel. In de nieuwe sociale maribel heeft deze onderneming recht op 2 VTE.

• Subsidieniveau vóór aanwerving 1 VTE: 1,5 VTE X 33 423,96 EUR = 50 135,94 EUR
• Subsidieniveau na aanwerving 1 VTE: 0,5 VTE X 33 423,96 + 1 VTE X 45 000 EUR = 61 711,98 EUR
• Subsidieniveau na aanwerving 2 VTE: 2 VTE X 45 000 EUR = 90 000 EUR

De ondersteuning uit de vroegere regeling wordt stopgezet vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de aanwerving(en) in het nieuwe systeem plaatsvindt.