FAQ

Krijg ik nog subsidies vanuit de vroegere regeling sociale maribel?

Zolang je geen aanwervingen doet in het nieuwe systeem, blijven de subsidies voor de erkenningen in het oude systeem verderlopen. De uiterlijke termijn is wel eind 2024, op welk moment de subsidies in het oude systeem in elk geval worden stopgezet.

Zodra je een werknemer aanwerft in het nieuwe systeem, zullen de subsidies voor eenzelfde aantal VTE in het oude systeem worden afgebouwd.

De ondersteuning uit de vroegere regeling wordt stopgezet vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de aanwerving(en) in het nieuwe systeem plaatsvindt.