FAQ

Komt een maatwerkbedrijf in aanmerking voor het belastingkrediet voor facultatieve verhoging van de fietsvergoeding?

Voor verplaatsingen afgelegd tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026 kan een maatwerkbedrijf in aanmerking komen voor het belastingkrediet voor de facultatieve verhoging van de fietskilometervergoeding.
Het krediet (per km) is gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de fietsvergoeding dat in het belastingjaar wordt toegekend en de fietsvergoeding die in juni 2023 werd toegekend (vermenigvuldigd met een indexeringscoëfficiënt) (voor belastingjaar 2024: 0,28 EUR). Het krediet wordt aangevraagd door een document toe te voegen als bijlage bij de aangifte in de rechtspersonenbelasting.

Aangezien de sectorale fietsvergoeding vanaf 1 april 2024 werd verhoogd tot 0,30 EUR heeft elk maatwerkbedrijf dus minstens recht op een krediet tot beloop van 0,02 EUR per km. Maatwerkbedrijven die op ondernemingsniveau beslissen een hoger bedrag toe te kennen, zullen ook recht hebben op een hoger belastingkrediet voor de kilometers aan het hogere tarief. Er geldt wel een maximum van 0,05 EUR per km.

Bijvoorbeeld: Een maatwerkbedrijf volgt de sectorale regeling. Voor het belastingjaar 2024 (aanslagjaar 2025) geeft het maatwerkbedrijf volgende aantallen door:
– Kilometers in periode 1 januari 2024 tot 31 maart 2024: 18 000
– Kilometers in periode 1 april tot 31 december 2024: 54 000
Het belastingkrediet bedraagt 0,02 EUR (0,30 EUR – 0,28 EUR) per km of 1080 EUR.

Ook STO’s die de regeling volgen van het paritair comité 329.01 kunnen aanspraak maken op het belastingkrediet.