FAQ

Komen zowel formele als informele opleidingen in aanmerking in het kader van de arbeidsdeal?

Het begrip ‘opleiding’ is heel ruim omschreven. Ook informele opleidingen vallen hieronder. Informele opleidingen zijn alle opleidingen die niet georganiseerd worden door een lesgever of spreker maar wel rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Het gaat onder meer om :

• On-the-job-training
• Verwerven van knowhow
• Opleiding of vorming door middel van jobrotatie, uitwisselingen, studiebezoeken en detacheringen
• Deelname aan vormings- of kwaliteitscirkels
• Zelfstudie (of open opleiding) en opleiding op afstand
• Bijwonen van conferenties, workshops, beurzen en lezingen.

Het document opgesteld door de Nationale Bank van België omtrent de opleidingen die moeten worden vermeld in de sociale balans, kan dienen als inspiratiebron bij de interpretatie van informele opleidingen.
Valt bijvoorbeeld buiten het begrip opleiding, het onthaal van een nieuwe medewerker.

Ook opleidingen die worden gevolgd in het kader van het Vlaams opleidingsverlof en waarvoor de werkgever dus gedeeltelijk een compensatie in de loonkost ontvangt, komen in aanmerking op voorwaarde dat ze verband houden met de functie binnen de organisatie.

Binnen de context van maatwerk, spreekt het voor zich dat heel wat handelingen die de werkvloerbegeleiders uitvoeren, in aanmerking komen om als opleiding te worden beschouwd.