FAQ

Zijn er sectorcao’s omtrent het recht op deconnectie en opleidingen in het kader van de arbeidsdeal?

Over het luik recht op deconnectie werd erop 30 maart een sectorale cao afgesloten binnen het PC 327.01.

Over het luik opleidingen komen er voorlopig geen sectorale afwijkingen. Het is dus aan de ondernemingen om individuele opleidingsrekeningen bij te houden met volgende vermeldingen: identiteit werknemer, arbeidsregime, bevoegd PC, opleidingskrediet, overdracht. De werknemer heeft een individueel recht op opleidingen van 4 dagen in 2023, en 5 vanaf 2024.