FAQ

Is er een sectorcao omtrent het individueel opleidingsrecht?

Er is geen sectorcao afgesloten omtrent het individueel opleidingsrecht. Het is dus aan de ondernemingen om individuele opleidingsrekeningen bij te houden met volgende vermeldingen: identiteit werknemer, arbeidsregime, bevoegd PC, opleidingskrediet, overdracht. Deze verplichting vervalt van zodra de FLA (federal learning account) in werking treedt. De werknemer heeft een individueel recht op opleidingen van 4 dagen in 2023, en 5 vanaf 2024.