FAQ

Kan ik werknemers laten indiceren voor individueel maatwerk die reeds in dienst zijn?

Ja dit kan. De vraag tot indicering moet door de werknemer aan de VDAB worden gesteld. Werknemers die reeds over een advies collectief maatwerk beschikken, hebben recht op een rechtstreeks advies individueel maatwerk (verhoogd pakket met begeleiding), maar er moet nog steeds een indicering gebeuren bij de VDAB, aangezien dit kan zonder indicerend onderzoek moet dit vlot kunnen verlopen.