FAQ

Kan ik onroerende voorheffing die ik in het verleden betaalde nog recupereren?

Nee, dat kan helaas niet meer. Van zodra de termijn voor bezwaar is verstreken zonder dat bezwaar werd gemaakt is de aanslag definitief. Er is wel een uitzondering voor als er ‘nieuwe gegevens’ opduiken waardoor de belastingplichtige plots beseft dat hij bewaar had moeten maken, en gedurende een periode werd het Arrest van het Grondwettelijk Hof van 29 maart 2018 beschouwd als een ‘nieuw gegeven’. Echter, voor aanslagen gevestigd na 21 april 2020 aanvaardt de fiscus dit niet meer.