FAQ

Kan het inschakelingstraject van een LDE-doelgroepwerknemer die langdurig ziek is ook omgezet worden in een WOP collectief maatwerk?

De LDE-doelgroepwerknemer moet ‘met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn’ uiterlijk op 30 juni. Wij interpreteren dit als ‘op de payroll staan’. Ook het inschakelingstraject van een een langdurig zieke kan dus mee omgezet worden. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat een langdurig zieke in LDE recht geeft op een vergoeding voor het inschakelingstraject (op basis van de contractuele arbeidsduur). In collectief maatwerk is de subsidie afhankelijk van de loonkost in een kwartaal.