FAQ

Kan het inschakelingstraject van een LDE-doelgroepwerknemer die langdurig ziek is ook omgezet worden in een WOP collectief maatwerk?

Ook een langdurig zieke wordt meegenomen in de overgangsregeling. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat een langdurig zieke in LDE recht geeft op een vergoeding voor het inschakelingstraject (op basis van de contractuele arbeidsduur). In collectief maatwerk is de subsidie afhankelijk van de loonkost in een kwartaal. De administratie laat om die reden toe dat het maatwerkbedrijf het inschakelingstraject stopzet. Op die manier kan er een omzetting gebeuren naar een contingent collectief maatwerk waardoor er ruimte is om een vervanger aan te werven (althans voor 0,7 contingent). Er wordt dan wel verwacht dat de persoon die langdurig ziek is niet uit dienst wordt gezet. De vervroegde stopzetting van de overgangsmaatregel wordt met dit formulier gemeld.