FAQ

Kan een medewerker die voordien heeft gewerkt als uitzendkracht in dienst genomen worden met een tussenkomst vanuit het Fonds Sociale Maribel?

Ja, dit is mogelijk.