FAQ

Kan een maatwerkbedrijf zelf kandidaten toeleiden naar VDAB voor screening?

Ja. Het is zelfs aan te raden, aangezien de toeleiding door de VDAB nogal stroef loopt. Hiervoor dient de inschattingslijst ingevuld te worden, deze vind je op de site van VDAB via deze link:

https://extranet.vdab.be/system/files/media/bestanden/2022-06/Handleiding%20aanvragen%20services%20DGS%20en%20team%20TOM-%20update%20juni%202022.pdf

Indien deze kandidaat een recht toegekend krijgt kan deze aangeworven worden na het openen van een vacature in MasterVAC. In ieder geval behoudt het MWB altijd de vrije keuze om aan te werven wie men wenst.