FAQ

Kan een maatwerkbedrijf zelf kandidaten toeleiden naar VDAB voor screening? Wat is de procedure en hoelang is de doorlooptijd?

Ja. Het is zelfs aan te raden, aangezien de toeleiding door de VDAB nogal stroef loopt.

We focussen hier enkel op de spoedindiceringen aangezien het bijna altijd om deze procedure gaat wanneer een maatwerkbedrijf zelf betrokken is bij de indicering.
We spreken van een spoed- of prio-indicering wanneer er én een vacature, én een geschikte kandidaat is voor een bepaalde functie. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om artikel 60/TWE OCMW-medewerkers, AMA SE-medewerkers of personen die een stage doen en vanuit die trajecten reeds aanwezig zijn in het bedrijf. Tijdens deze trajecten wordt dan de nodige arbeidsgerelateerde informatie verzameld in functie van het invullen van het ICF.

STAP 1: Het maatwerkbedrijf bezorgt de vacature en de nodige informatie voor het invullen van het ICF aan één van onderstaande diensten die het eigenlijke ICF-document invullen (streeftermijn 3 weken):

• de VDAB-consulent die het vervolgens bezorgt aan de Dienst Gespecialiseerde Screening (DGS) of een ICF-gecertificeerde consulent binnen de dienst Intensieve Dienstverlening (IDV) van VDAB
• een gemandateerde indiceringscel van een OCMW
• een GTB-bemiddelaar met indiceringsmandaat

Belangrijk hier is om meteen zo concreet mogelijke voorbeelden te geven waar de ICF-consulent meteen mee aan de slag kan (zonder bijkomende informatie te moeten opvragen).

STAP 2: Team TOM (VDAB) moet deze aanvraag daarna nog bekrachtigen (streeftermijn 3 weken).

In totaal wordt dus gestreefd naar de afhandeling van het prio-dossier binnen de 6 weken.