FAQ

Kan een maatwerkbedrijf werken met flexijobs?

Flexi-jobs kunnen enkel bij bedrijven uit een beperkt aantal paritaire comités. Het paritair comité van de sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen en de maatwerkbedrijven is daar geen deel van. In de maatwerksector kan men dus geen flexi-jobbers aanwerven.