FAQ

Kan een maatwerkbedrijf deel uitmaken van een grotere groep?

Als je daarnaast nog een andere rechtspersoon wil oprichten, kan dat op zich probleemloos. Dat is immers een apart bedrijf, en er is geen verband tussen bijvoorbeeld de BV en je maatwerkbedrijf. In de praktijk zal het dan wellicht dezelfde directie zijn die de twee vennootschappen bestuurt.

Operationeel zal je wel moeten opletten op de werkvloer. Daar zal je dan immers mensen van de twee
verschillende vennootschappen dooreen laten lopen. Voor de arbeidsinspectie moet wel nog steeds duidelijk zijn wie voor welk bedrijf werkt, en ook voor de inspectie maatwerk zal je moeten in orde zijn met de begeleiding van de doelgroepwerknemers.

Een doelgroepwerknemer zal altijd voor het maatwerkbedrijf moeten werken. Terzelfdertijd ook nog werken voor een regulier bedrijf is juridisch misschien wel mogelijk, maar het haalt wel het hele maatwerkverhaal onderuit. Waarom zou je ondersteuning voor die werknemer moeten krijgen, als die ook perfect in staat is om regulier te werken? Als je dat zou doen, mag je ervan uitgaan dat de VDAB bij de eerstvolgende evaluatie oordeelt dat deze doelgroepwerknemer doorstroomklaar is en niet langer een WOP nodig heeft.