FAQ

Kan een maatwerkbedrijf als gemandateerde onderneming instaan voor de doorstroom van de eigen medewerkers?

Ja, als VDAB en de doelgroepwerknemer daarmee akkoord gaan.
Meer algemeen wijst VDAB de dienstverlener aan rekening houdend met:

1. zijn nabijheid met het maatwerkbedrijf of –afdeling
2. zijn kennis van het lokale netwerk van betrokken actoren
3. zijn ervaring met inschakeling van werkzoekenden met een vergelijkbaar profiel in het NEC.

De externe organisatie die betrokken is bij de beoordeling van de kansen op doorstroom, kan niet optreden als gemandateerde onderneming.