FAQ

Kan een gedeelte van het loon worden ingeruild voor een eigen bijdrage in de leasekost van een bedrijfsfiets?

Een werkgever kan een bedrijfsfiets ter beschikking stellen. Als de werknemer de fiets dan effectief voor woon-werkverkeer gebruikt, is dit belastingvrij en vrij van RSZ (geen voordeel alle aard).

Er zijn verschillende mogelijkheden om de bedrijfsfiets te financieren:

– De werkgever kan de bedrijfsfiets volledig zelf financieren;
– Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd van de werknemer: als dit dan via het brutoloon gaat (dus het brutoloon wordt verminderd met de maandelijkse leasekost) kan dit enkel bij werknemers die boven barema worden betaald. Het minimumbarema moet altijd in loon worden uitbetaald, de werknemer kan er geen afstand van doen. Een brutoloonruil moet zeker schriftelijk worden vastgelegd want het gaat om een (tijdelijke) vermindering van het loon.

Voorlopig is het in de maatwerksector niet mogelijk voor een werknemer om ervoor te kiezen de eindejaarspremie in te zetten ter financiering van de leasekost van een bedrijfsfiets. De werknemer kan ook van het recht op een eindejaarspremie geen afstand doen, zolang dit niet uitdrukkelijk is voorzien in de cao.