FAQ

Kan een doelgroepwerknemer als zelfstandige in bijberoep werken?

Het risico is dat op het ogenblik dat iemand in staat is om te werken onder de voorwaarden van het NEC, de VDAB bij een volgende evaluatie zal oordelen dat er geen WOP meer nodig is. Je kan niet tegelijkertijd wel en geen ondersteuning nodig hebben, ook al zou er technisch geen probleem zijn.