FAQ

Kan de vrijstelling werken in onroerende staat op locatie wel toegepast worden in de maatwerksector als het uurloon minstens 16,02 EUR moet bedragen?

Het klopt dat er minstens 14,19 EUR (inkomstenjaar 2020) per uur moet worden betaald opdat voor een werknemer de vrijstelling kan worden toegepast. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het inkomstenjaar 2023 bedraagt het minimum 16,02 EUR.

Voor de maatwerkers is het minimumbarema gelijk aan het GGMMI.

Dit heeft tot gevolg dat de vrijstelling in principe enkel zal kunnen worden aangevraagd voor de begeleiders die mee met de maatwerkers op locatie in een ploeg gaan werken, en die uiteraard wel een loon ontvangen dat gelijk is of hoger ligt dan het minimumbedrag.
Het is cruciaal dat die begeleiders zelf meewerken met de doelgroep en dus werken in onroerende staat verrichten. Hun taak mag niet louter uit coördinatie of supervisie bestaan.