FAQ

Kan de hoogte van het werkondersteuningspakket (WOP) voor individueel maatwerk (IMW) worden bijgestuurd?

  • Inclusief werken

Het werkondersteuningspakket (WOP) voor individueel maatwerk (IMW) zal tijdelijk zijn – 2 of 5 jaar – en degressief.

Als het WOP is toegekend voor 2 jaar kan er geen wijziging worden aangevraagd.

Als het WOP is toegekend voor 5 jaar kan de werkgever een gemotiveerde aanvraag indienen voor wijziging van de loonpremie en/of het variabel gedeelte van de begeleidingspremie.
Dit kan vanaf het 5de kwartaal na toekenning van het WOP of nadat het tweede jaar is verstreken dat volgt op een eerdere evaluatie door de VDAB. De aanvraag gebeurt via het WSE loket. De evaluatie houdt rekening met de specifieke functie en de werkplekvereisten (=jobafhankelijke evaluatie). Hiervoor kan de VDAB ter plaatse een onderzoek doen.

Opgelet, het aanvragen van een evaluatie zal ook omgekeerde gevolgen kunnen hebben, zoals een beslissing dat het WOP sneller dan gepland verlaagt of stopt.
eller dan gepland verlaagt of stopt.