FAQ

Kan de duurtijd van het werkondersteuningspakket (WOP) voor individueel maatwerk (IMW) worden verlengd?

  • Inclusief werken

Als het WOP is toegekend voor 2 jaar kan er geen verlenging worden aangevraagd van de duurtijd.

Als het WOP is toegekend voor 5 jaar kan de werkgever een gemotiveerde aanvraag indienen voor een verlenging van de duurtijd. Dit kan op zijn vroegst 12 maanden voor de einddatum van de initiële duurtijd.

De verlenging kan maximaal 20 kwartalen bedragen. Er is echter geen beperking op het aantal keren men een verlenging kan aanvragen.