FAQ

Is nachtarbeid toegestaan in de maatwerksector?

In principe niet, tenzij er op basis van de activiteit (vb. horeca) een algemene wettelijke uitzondering geldt.