FAQ

Is het maatwerklabel gekoppeld aan een ondernemingsnummer?

Niet noodzakelijk Het Departement WSE geeft ieder maatwerkbedrijf de keuze om een erkenning te vragen per organisatie of per vestiging. Voor de grote maatwerkbedrijven kan het interessant zijn dit laatste te verkiezen om zo meerdere malen een recht te openen op het supplementair deel organisatieondersteunende maatregelen voor de eerste 100 VTE. Bij sommige uitbreidingsrondes wordt het bijkomende contingent ook per label verdeeld.

Voor de afweging moet je er ook rekening mee houden dat ieder maatwerklabel moet voldoen aan alle subsidievoorwaarden (minimaal 20vte en 65/35%-regel). Bovendien geldt de verplichting van een sociale dienst voor iedere vestiging in dat geval. De verplichtingen naar rapportering (duurzaamheidsverslag, zelfevaluatie, kwaliteit) gelden eveneens per vestiging.