FAQ

Is er in het PC 327.01 een cao gesloten om de arbeidsprestaties te verminderen met 1/5de vanaf de leeftijd van 50 jaar bij een lange loopbaan (28 jaar) (tijdskrediet landingsbanen)?

Ja, landingsbanen vanaf 50 jaar zijn mogelijk binnen het PC 327.01. Opgelet:
– Dit recht geldt enkel voor doelgroepwerknemers;
– Dit betreft enkel het recht op de loopbaan te verminderen. Er is daarom nog geen recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA, dit kan pas vanaf de leeftijd van 55 jaar.